Privacy statement en gebruik van cookies

SPITS is gespecialiseerd in het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen aan
apotheekhoudenden. Dit systeem ondersteunt apotheken in het zorg verlenen aan hun patiënten in zowel
de thuissituatie als in een instelling. Om bedrijfsactiviteiten uit te voeren verwerkt SPITS onder andere
medische gegevens – dit zijn bijzondere persoonsgegevens volgende de letter van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

SPITS hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.
SPITS onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers,
klanten en andere betrokkenen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van de AVG en overige van tijd tot tijd toepasselijke wet- en
regelgeving. In de Privacy Statement is ook het gebruik van cookies opgenomen.

Download de Privacy Statement van:

SPITS Alkmaar
SPITS Apeldoorn
SPITS Oosterwolde