Missie & Visie

SPITS is een betrouwbare partner die samen met de apotheek werkt aan optimale farmaceutische dienstverlening richting de patiënt. Kwaliteit, efficiëntie en dienstverlening op maat vormen de uitgangspunten van onze samenwerking. Doordat SPITS zijn klanten vanuit drie locaties in Nederland bedient, is onze dienstverlening flexibel en zijn wij altijd in de buurt.

Samen met u zoekt SPITS naar de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van technologie, duurzaamheid, processen en markten.

Voor de apotheek

De samenwerking met SPITS is gericht op het versterken van de positie van de apotheek in het lokale of regionale zorgnetwerk. Doordat SPITS het logistieke deel van de apotheek overneemt, heeft de apotheek meer tijd voor persoonlijke aandacht naar de patiënt. Samen zorgen we voor een betere therapietrouw.

Voor het ziekenhuis

SPITS ondersteunt bij kuursets van bijvoorbeeld anti-emetica die het voor de patiënt gemakkelijker en veiliger maken om medicijnen in te nemen.

Voor de zorginstellingen

De medicatieveiligheid staat centraal bij SPITS. Het per innamemoment verpakken van medicatie versterkt de veiligheid van het toedienen van medicijnen in zorginstellingen. Doordat SPITS de medicatie voor cliënten in zorginstellingen regelt, blijft er voor zorgmedewerkers meer tijd over voor het leveren van persoonlijke zorg.

Missie

SPITS helpt apotheken, ziekenhuizen en (zorg)instellingen bij het waarborgen van medicatieveiligheid en therapietrouw. Door middel van een geautomatiseerd medicijndistributiesysteem én professionele en persoonlijke ondersteuning stelt SPITS apotheken in de staat om cliënten "zorg op maat” te leveren.