SPITS OVERBRUGGINGSSERVICE

Overbrug de eerste 24 uur met de SPITS Overbruggingsservice.

Overbruggingsservice

Mutaties in en nieuwe gebruikers van de MediRol de eerste 24 uur veilig en verantwoord opvangen met de overbruggingskaart.

Wanneer er medicatiewijzigingen zijn bij een patiënt die gebruik maakt van de MediRol, is er een korte periode waarbij de patiënt moet wachten op de nieuwe MediRol. Om deze periode op te vangen kan er gebruik worden gemaakt van een overbruggingskaart. Op deze kaart kunnen de medicijnen voor de eerste 24 uur worden opgevangen. SPITS zorgt er dan voor dat er binnen die 24 uur een nieuwe rol voor de patiënt beschikbaar is.

Met de overbruggingsservice hoeven er geen tijdrovende en risicovolle wijzigingen in de MediRol worden uitgevoerd en blijft de medicatieveiligheid gegarandeerd.

Omdat een mutatie vaak niet te voorspellen is, raden we aan om een SPITS overbruggingspakket op voorraad te hebben.

Voorbeeld overbruggingskaart