Wat we doen

Wie meerdere geneesmiddelen op een dag gebruikt, moet zeker weten dat het juiste geneesmiddel op het juiste moment en in de juiste dosering wordt ingenomen. Vooral bij patiënten die moeite hebben met het ordenen van medicijnen of die om fysieke redenen moeite hebben met het innemen van hun medicijnen is de MediRol uiterst geschikt. De MediRol zorgt ervoor dat er een overzicht is van de in te nemen medicatie.

SPITS is gespecialiseerd in het leveren van automatisch ingepakte geneesmiddelen aan apotheken, ziekenhuizen en (zorg)instellingen.

MediRol

Doordat medicijnen in de MediRol per innamemoment verpakt zitten, krijgen patiënten een beter overzicht van de in te nemen medicatie. Dit zorgt voor een hogere medicatieveiligheid en vergoot de therapietrouw. De MediRol, ook wel medicijnrol of baxterrol genoemd, maakt het tevens voor medewerkers in de thuiszorg, mantelzorg en verpleging makkelijker en vooral veiliger om de juiste medicatie toe te dienen.

SPITS levert dagelijks rechtstreeks aan meer dan 500 apotheken in Nederland en voorziet daarmee wekelijks ruim 120.000 patiënten van de MediRol. Dit betreft niet alleen openbare apotheken, maar ook apotheekhoudende huisartsen, ziekenhuisapotheken, lokale apotheken, (zorg)instellingen en penitentiaire inrichtingen.

Assortiment

SPITS hecht veel waarde aan het zoveel mogelijk middelen te verpakken in de MediRol. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de kwaliteit, therapietrouw en medicatieveiligheid ten goede komt. Daarom hebben wij een ruim assortiment en kunnen klanten medicijnen aanvragen om op te nemen in ons assortiment. Deze aanvraag wordt vervolgens door een van onze apothekers beoordeeld. Door de markt goed in de gaten te houden en te anticiperen op de veranderingen zorgen we voor een zo volledig mogelijk product.

SPITS zal zich daarom altijd inspannen om eventuele passende vervangende middelen beschikbaar te stellen via de MediRol. De samenwerking tussen de verschillende vestigingen, Alkmaar, Apeldoorn en Oosterwolde, komt daar goed bij van pas.

Het proces van verpakken

Vanuit Alkmaar, Apeldoorn en Oosterwolde, houden gespecialiseerde apothekers en farmaceutisch geschoolde medewerkers zich bezig met het produceren van de MediRol. Het volledige proces van de productie tot en met het verpakken van medicatie is vorm gegeven op basis van de Richtlijnen Geïndividualiseerde Medicijndistributie van de KNMP. In het productieproces volgt SPITS strikte protocollen die de kwaliteit waarborgen. Met geavanceerde beeldherkenningstechnologie identificeren schouwmachines volgens vastgestelde criteria de inhoud van ieder zakje.

SPITS werkt met verschillende partners om ervoor te zorgen dat de juiste medicatie in het juiste medicatiezakje zit. Zo worden de machines en software van BD en Baxter gebruikt voor het produceren van de MediRol. Het schouwingsproces, waarbij gecontroleerd wordt of de juiste medicatie in het juiste zakjes zit, wordt gedaan door machines en software van ZiuZ. Bekijk de bedrijfsfilm voor een betere indruk van het productieproces en de kwaliteitseisen.