OVER SPITS

SPITS is meer dan medicatie op maat.

SPITS is in 2001 opgericht door een aantal ondernemende apothekers met als doel apotheken beter te ondersteunen bij het distribueren van patiënt specifieke geneesmiddelen. SPITS staat voor Service Provider Integrated Therapeutical Systems.

Vanuit drie locaties houden farmaceutisch geschoolde medewerkers zich bezig met het produceren en distribueren van de MediRol. De SPITS locaties werken nauw samen aan gezamenlijke kwaliteit. In de dienstverlening staat de farmaceutische zorg voor de gebruikers van de MediRol voorop.

Innovatie zit in het DNA van SPITS, daarom zijn wij steeds op zoek naar oplossingen om de kwaliteit van onze dienstverlening verder af te stemmen op de technologische ontwikkelingen in de farmaceutische markt en natuurlijk op de behoefte van de patiënt. Zo zijn onze MediRollen voor (bijna) alle smart dispensers geschikt en is SPITS de eerste GDS apotheek die de KIJKsluiter heeft geïmplementeerd.