SPITS Oosterwolde

Bluetooth no energy stickers traceren meer dan 4.000 geneesmiddelen

Unieke samenwerking SilverCloud Zorg IoT, SPITS Oosterwolde, Blyott en Wiliot.

In de productie omgeving van SPITS Oosterwolde zijn meer dan 4.000 canisters met geneesmiddelen voorzien van een ‘bluetooth no energy’ sticker voor realtime lokalisatie (RTL). Door de toepassing van deze stickers zijn de canisters snel te traceren. Dit levert SPITS Oosterwolde een aanzienlijke tijdsbesparing op in het zoeken naar de canisters en daardoor een efficiëntere productie op de RowaDose verpakmachines. Meest belangrijke daarbij is dat het de medicatieveiligheid ten goede komt.

Wat gaan we doen?
“Bluetooth low energy” heeft Realtime Lokalisatie (RTL) mogelijk gemaakt tegen veel lagere kosten dan ooit tevoren.  De vervanging van de tags door bluetooth no energy stickers levert een forse kostenbesparing op en de mogelijkheden voor toepassing worden eindeloos, denk aan logistieke optimalisatie.

Deze stickers zijn er nu!
Wiliot heeft de 1e generatie bluetooth no energy stickers geproduceerd. Wereldwijd zijn slechts 20 projecten geselecteerd voor deelname. “Wij zijn enorm trots dat SilverCloud Zorg IoT, samen met Wiliot en Blyott, dit project uitvoert bij SPITS Oosterwolde”, aldus Edwin Frenay van ’t Veen, directeur SPITS Oosterwolde. “Het unieke van dit project is dat wij VEEL tags op een kleine locatie kunnen volgen wat met andere technologie niet kan, niet flexibel of te kostbaar is. Juist door de inzet van deze tags kan ons interne proces worden versneld en is onze foutmarge nog verder verkleind”.

“Een nieuwe revolutie in de wereld van "slimme sensoren" die de Internet of Things belofte nog dichterbij brengt, aldus Wim Koopman, medeoprichter van SilverCloud Zorg IoT, toe. Met deze technologie werken wij niet langer mét technologie, maar werkt de technologie vóór ons. Zorginstellingen kunnen op een vergelijkbare manier medische apparatuur volgen”.


Over Spits Oosterwolde
SPITS Oosterwolde is gespecialiseerd in het leveren van automatisch ingepakte geneesmiddelen, de zogenoemde medicatierollen, aan apotheken. De patiënt ontvangt de geneesmiddelen verpakt per innamemoment in de MediRol. SPITS Oosterwolde ondersteunt hiermee apotheken in het verlenen van zorg aan hun patiënten, zowel thuis als in een instelling. Dit draagt enorm bij in therapietrouw en medicatieveiligheid.

Over SilverCloud Zorg IoT
SilverCloud Zorg IoT, onderdeel van de SilverCloud Group, richt zich op de consultancy, implementatie, integratie, adoptie en beheer van efficiency verhogende innovatieve oplossingen voor gezondheidsinstituten zoals woon- en zorgcentra, private en publieke behandelcentra en ziekenhuizen en toeleveranciers.
Over Blyott
Blyott is een op machine learning gebaseerd en modulair RTLS platform. Plug en Play en kosteneffectief. Hiermee geeft het zorginstellingen inzicht in hun assets en de locatie daarvan. Het gevolg is “Big savings and happy staff” waarbij zorgpersoneel ontlast worden van de dagelijkse improductieve zoektijd. Moderne technologie simpel toegepast en geïmplementeerd op een ethische en menselijke manier.

Over Wiliot
Wiliot is de producent van de bluetooth no energy stickers, waarmee op een snelle en efficiënt wijze producten getraceerd kunnen worden.

Contact
SilverCloud Zorg IoT | Wim Koopman | 06 2000 2280
SPITS Oosterwolde | Edwin Frenay van ’t Veen | 06 4675 6136