.

Spits BV

Vanuit de partnershipgedachte heeft de farmaceutische groothandel Alliance Healthcare samen met een aantal franchisenemers een aparte onderneming opgezet om apotheken te ondersteunen met patiëntspecifieke distributie: SPITS BV. SPITS staat voor Service Provider Integrated Therapeutical Systems. Op drie locaties in Nederland houden onze farmaceutisch geschoolde medewerkers, onder leiding van een apotheker, zich bezig met het verwerken van de bestellingen voor alle apotheken die via SPITS BV ingepakte geneesmiddelen ontvangen en met de begeleiding van de implementatie. Het feit dat SPITS uit drie locaties bestaat, betekent dat er drie apothekers en vele farmaceutisch geschoolde medewerkers met zeer veel kennis in huis zijn.

Samen met Alliance Healthcare, Boots apotheek, Alphega apotheek, Stephar en Alloga Nederland vormt SPITS BV Alliance Healthcare Nederland. We zien onze organisatie als de optimale schakel tussen industrie, zorgverzekeraars en zorgconsument en we werken nauw samen met andere zorgverleners. Gezamenlijk richten we ons op het verbeteren van de farmaceutische zorgverlening. De zorgconsument vormt onze belangrijkste doelgroep.

Platform GDS
SPITS BV is aangesloten bij het Platform GDS bedrijven in de farmacie. Dit Platform is een samenwerkingsverband van bedrijven die gebruik maken van geautomatiseerde distributiesystemen voor de levering van medicijnen aan tehuizen en aan patiënten die thuis wonen. Het Platform ontwikkelt en onderhoudt kwaliteitsnormen, doet onderzoek naar de doelmatigheid van de distributie, organiseert scholing voor de medewerkers en zorgt voor de vergroting en uitwisseling van kennis over geneesmiddelendistributie.

Alliance Healthcare Nederland

Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van Walgreens Boots Alliance. Wij zijn de eerste wereldwijde farmacie geleide onderneming die zich richt op gezondheid en welzijn. Walgreens Boots Alliance is vertegenwoordigd in meer dan 25* landen met 13.100* verkooppunten, heeft ongeveer 370.000* werknemers en beschikt over meer dan 350* farmaceutische distributiecentra die meer dan 200.000** apotheken en andere zorgverstrekkers bedienen.

*Per 31 augustus  2015 met inbegrip 'equity method investments'
**12 maanden voor het jaar eindigend op 31 augustus  2015 met inbegrip 'equity method investments'